Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Αν χρησιμοποιήσετε το ψηφίο 2 δυο φορές ποιός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορείτε να γράψετε; (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα των πράξεων και τη δύναμη).

6 σχόλια: