Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Τι είναι το μαγικό τετράγωνο;

Η Κωνσταντίνα Γιαννακάκη έστειλε:

Μαγικό τετράγωνο λέγεται ένας διδιάστατος πίνακας, μεγέθους n x n που περιέχει φυσικούς αριθμούς ... και έχει την ιδιότητα: Το άθροισμα των στηλών, γραμμών και των διαγωνίων του να είναι το ίδιο, δηλαδή σταθερό.

Μαγικά τετράγωνα μπορούμε να φτιάξουμε και με άλλους αριθμούς εκτός από φυσικούς πχ κλάσματα κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου